Avís Legal

1. INFORMACIÓ DE CONTACTE

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els responsables de la pàgina web financing.brilianto.com, posen en coneixement dels usuaris de la pàgina web el següent. El propietari d’aquesta pàgina web és l’entitat comercial ADAMAS TOKEN CAPITAL.S.L amb NIF B 09819236, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 48259, Foli 45, Fulla B-577799. domicili social al carrer Muntaner, 185 1r, 1a.

Addicionalment, s’informa els usuaris que per a la interposició de reclamacions o resolució de conflictes o incidències que puguin sorgir en relació amb l’accés a aquesta pàgina web, o als continguts posats a disposició del públic a través d’aquesta, s’habilita la següent adreça de correu electrònic: info@brilianto.com.

2. RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS PUBLICATS PER BRILIANTO

Els responsables de BRILIANTO informen als usuaris que portaran a terme les accions oportunes per garantir l’exactitud i precisió de la informació posada a disposició del públic a través de BRILIANTO mitjançant l’actualització periòdica de la mateixa i la correcció de possibles errors el més aviat possible. possible. Tot i això, els responsables de BRILIANTO no poden garantir l’absència d’errors ni la contínua actualització de la informació posada a disposició del públic a través de la pàgina web esmentada. Així mateix, els responsables de BRILIANTO no poden garantir que l’accés a la pàgina web no es vegi interromput temporalment per motius tècnics, ni que els continguts a què accedeixen els usuaris, o el programari que serveix de base a aquests, estiguin permanentment lliures errors.

En conseqüència, els responsables de BRILIANTO no seran responsables, directament o indirectament, de cap dany als usuaris, que s’hagi produït o pugui produir-se per interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per causes alienes, així com respecte a qualsevol dany o perjudici causat per lactuació de tercers mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema operatiu. Així mateix, els responsables de BRILIANTO queden exempts de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de retards o bloquejos en el funcionament del sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrrega de les línies telefòniques o dInternet.

En qualsevol cas, l’accés a BRILIANTO, així com l’ús que es faci de la informació posada a disposició del públic a través d’aquest, es fan sota l’exclusiva i única responsabilitat de l’usuari. Els responsables de BRILIANTO no seran responsables, directament o indirectament, de cap conseqüència, dany o perjudici de qualsevol naturalesa que l’usuari pugui patir eventualment i que s’origini per accedir a la informació posada a disposició del públic a través de BRILIANTO. Els responsables de BRILIANTO es reserven el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació posada a disposició del públic a través de BRILIANTO, en la seva configuració o presentació interna. Finalment, els responsables de BRILIANTO es reserven el dret a interrompre temporalment i sense avís previ l’accés a la pàgina web esmentada, per operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.